Hoofdlijnen actueel Beleidsplan Overijsselse Ziekenomroep Midden Overijssel 2020-2023.

Organisatie.

De Overijsselse Ziekenomroep bestaat sinds 1957 en heeft de studio in de H.A. Hartholtstraat 4 te Nijverdal.

Het Kamer van Koophandel nummer is 41027482 en het RSIN nummer is 41.42.068.

De OZO is in het bezit van de ANBI status en heeft de CBF erkenning.

Bovendien is de OZO lid van de Vereniging Huisomroepen Nederland.

Het dagelijks bestuur  bestaat uit:

  • J.M. Zwijnenberg-Morsink (voorzitter)
  • G. Phielix-Jansen (secretaris)
  • H. Velthuis-Zwart (penningmeester)

De OZO kent 55 vrijwilligers, geen werknemers.

De vrijwilligers zijn niet alleen de bestuursleden, maar ook technici, presentatoren, programmamakers, maar ook alle mensen die vrije tijd gebruiken om collectes te organiseren in hun woonplaats.

Er is geen sprake van een beloningsbeleid. Alle werkzaamheden vinden plaats op vrijwillige basis.

Financiën.

De OZO krijgt geen subsidie en is volledig afhankelijk van het houden van collectes en/of legaten.

Sinds 2020 heeft de OZO niet kunnen collecteren ivm de corona uitbraak. Daardoor heeft zij in 2020 geen inkomsten ontvangen. In 2021 is er een start gemaakt met het houden van collectes, in de gemeente Hellendoorn en dit heeft een bedrag van € 6.500,– opgeleverd.

De OZO zal in 2021/2022 weer verdere collectes opstarten om zo financieel gezond te blijven.

Doelstelling/Activiteiten.

De doelstelling van Stichting Overijsselse Ziekenomroep is het verzorgen van muziekuitzendingen in zorginstellingen, verpleegtehuizen en dagopvang. Verzorgen van een jaarlijkse feestmiddag voor de bewoners van de instellingen waar de OZO haar muziekuitzendingen verzorgt. Daarnaast wordt een keer per 2 weken in de studio van de OZO het radioprogramma Zorg in de Regio gemaakt. Dit programma wordt aangeboden aan de lokale zenders in de provincie Overijssel.

In verband met Corona hebben de activiteiten vanaf maart 2020 op een laag pitje gestaan. De OZO verwacht in september 2021 haar activiteiten in de instellingen weer te kunnen oppakken.

Balans en staat van baten en lasten.

De jaarrekening met alle financiële gegevens kunt u vinden via de link op onze website.