De stichting Overijsselse Zieken Omroep is een vrijwilligersorganisatie.

Er is veel geld nodig om het werk van de OZO in stand te houden.

Hierbij kan men denken aan:

  • De aankoop, afschrijving en onderhoud van geluidsapparatuur
  • De afschrijving en het onderhoud aan de studio
  • Kosten voor het onderhoud van het netwerk: pc’s, laptops
  • Kosten voor uitzendingen, zoals jaarlijkse feestmiddag voor de doelgroep
  • Verzekeringen
  • Onderhoud auto
  • Kosten van optredens van koren/dansgroepen in diverse verpleeg- en zorgcentra

U kunt ons steunen door een financiële bijdrage.

Dit kan éénmalig, via een gift of legaat, of jaarlijks als donateur van de Vriendenkring van de OZO.

Onze stichting is erkend door de Centraal Bureau Fondsenwerving en mag van de belastingdienst gebruik maken van het goedkope schenkingsrecht!
Daarnaast heeft de OZO de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening no: NL97RABO0327357789 t.n.v. Stichting OZO Midden Overijssel.

Vermeld hierbij of het een gift of een donatie betreft.

Wilt u een legaat schenken dan kunt u dit regelen via uw notaris.