Organisatie

 

De OZO heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris (vacature):

  • J.M. Zwijnenberg – Morsink, vervangend voorzitter
  • A.H. Velthuis – Zwart, penningmeester
  • H.G. Phielix – Jansen, bestuurslid
  • T. ter Horst, notuliste

 

Naast het bestuur kan de OZO niet zonder vrijwilligers. Dit zijn niet alleen bestuursleden, maar ook technici, presentatoren, programmamakers en alle mensen die vrije tijd gebruiken om te collecteren in het verzorgingsgebied.
Wat wordt er van een vrijwilliger verwacht?
De vrijwilligers zijn bij OZO ook echte vrijwilligers.
Wel wordt uiteraard van een vrijwilliger verwacht dat hij of zij aan zijn of haar verplichtingen en verwachtingen voldoet en blijft voldoen.

Welke vrijwilligers zijn er?

Technici: Deze vrijwilliger neemt de taak op zich dat alle programma’s worden uitgezonden.

Presentator: Hij of zij zorgt ervoor dat het programma goed verloopt en op de bekende OZO-wijze aan elkaar wordt gepraat. Hij of zij is dus gastheer of gastvrouw tijdens de uitzendingen.

Onderhoudstechnici: zij zorgen voor het onderhoud van de uitzendapparatuur. Daarnaast zijn er opnametechnici voor grote uitzendingen, maar ook voor de opbouw op locatie en het weer afbouwen van de apparatuur.

Onderhoudsmedewerkers: zij zorgen voor het onderhoud van de gebouwen en tuin.

Archief: Vrijwilligers die werkzaam zijn in het archief dragen zorg voor het invoeren van de gegevens in het databaseprogramma DiskoWin en het invoeren van alle geluidsfragmenten in ons systeem.

Bestuursleden: De bestuursleden van de stichting zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de stichting.