Over De Overijsselse Ziekenomroep

Algemeen
De Overijsselse Ziekenomroep Midden Overijssel (OZO) is opgericht in 1957 in Nijverdal met het doel het verzorgen van uitzendingen in verpleeg-, zorgcentra en overige instellingen.
Daarbij wordt niet gelet op politieke of religieuze richtingen.

De uitzendingen worden verzorgd door 70 vrijwilligers in verschillende verpleeg-  en zorgcentra.

Sinds 22 oktober 2013 maakt de Overijsselse Ziekenomroep ook het radioprogramma Zorg in de Regio, een programma over onderwerpen uit de zorg.

 

Rechtsvorm
De Overijsselse Ziekenomroep ( Midden Overijssel) is opgericht op 1 januari 1957. De oprichting werd bij notariële akte van 18 juni 1964 geformaliseerd tot de “Stichting Overijsselse Zieken- en Bejaarden Omroep Kring Almelo”.

De laatste statutenwijziging vond plaats op 28 november 2011, waarbij de naam werd gewijzigd in “Stichting Overijsselse Ziekenomroep (Midden Overijssel)”

De doelstelling uit de notariële akte luidt: De stichting heeft ten doel de behartiging van het algemeen belang door het (mede) verzorgen van uitzendingen in verpleeginrichtingen, bejaardencentra en overige instellingen die daarvoor in aanmerking komen. Het verzorgen van uitzendingen ten huize van zieken en bejaarden, zulks door middel van telecommunicatiemiddelen, kabeltelevisie en/of frequentiemodulatie en beeld en geluidsbanden, zonder daarbij te letten op politieke of religieuze richtingen.

De OZO is aangesloten bij de Kamer van Koophandel en geregistreerd onder nummer 41027482.

Ook is de OZO lid van de Vereniging Huisomroepen Nederland.