Ook voor het jaar 2022 heeft de OZO van  gemeentes waar uitzendingen plaatsvinden, vergunning gekregen om daar te collecteren.
Deze huis-aan-huiscollectes zijn voor de OZO van levensbelang.

In de bijna vijfenzestig jaar van ons bestaan hebben we daarom nog altijd het ziekenomroepwerk zonder subsidie kunnen verrichten.

De data voor de collectes in 2022 zijn:

28 februari t/m 5 maart 2022 gemeente Twenterand
8 mei t/m 14 mei 2022 gemeente Wierden/Enter
3 juli t/m 9 juli 2022 gemeente Hellendoorn
23 oktober t/m 29 oktober 2022 Gemeente Rijssen/Holten