Ook voor het jaar 2023 heeft de OZO van  gemeentes waar uitzendingen plaatsvinden, vergunning gekregen om daar te collecteren.
Deze huis-aan-huiscollectes zijn voor de OZO van levensbelang.

In de vijfenzestig jaar van ons bestaan hebben we daarom nog altijd het ziekenomroepwerk zonder subsidie kunnen verrichten.

De data voor de collectes in 2023 zijn:

13 februari t/m 18 februari 2023 gemeente Twenterand
28 mei t/m 3 juni 2023 gemeente Wierden/Enter
2 juli t/m 8 juli 2023 gemeente Hellendoorn
15 oktober t/m 21 oktober 2023 Gemeente Rijssen/Holten