Opbrengst collecte gemeente Hellendoorn

De collecte voor de Overijsselse Ziekenomroep in de gemeente Hellendoorn bracht € 6.620,64 op.

De OZO is haar collectanten dankbaar voor de geboden hulp, evenals de inwoners van de gemeente Hellendoorn voor hun gulle gaven.