Opbrengst collecte gemeente Twenterand

De collecte voor de Overijsselse Ziekenomroep in de gemeente Twenterand bracht in februari 2023 € 3.400,00 op.

De OZO is haar collectanten dankbaar voor de geboden hulp, evenals de inwoners van de gemeente Twenterand voor hun gulle gaven.