Opbrengst flyeractie in gemeente Hellendoorn

Vanwege de coronauitbraak kon de OZO in juli 2020 niet collecteren in de gemeente Hellendoorn.

Daarom zijn er door vele vrijwilligers flyers rondgebracht.

Deze flyeractie in juli 2020 in de gemeente Hellendoorn heeft € 3.477,50 opgebracht. Wij zijn hier erg blij mee.

De OZO bedankt iedereen die flyers heeft rondgebracht en/of geld heeft overgemaakt op onze bankrekening.

 

Help de Overijsselse Ziekenomroep

De Overijsselse Zieken Omroep heeft uw hulp nodig! Onze toekomst is in gevaar.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, die zonder subsidie, muzikale programma’s verzorgt in 28 verpleeg- en verzorgingstehuizen en dagbesteding in Midden Overijssel.

Wij zijn afhankelijk van collecte inkomsten in de gemeenten, waarin we onze programma’s verzorgen.

Doneer!

Onze jaarlijkse collecteweek in de gemeente Hellendoorn staat gepland van 29 juni t/m 4 juli 2020 en kan helaas door de coronacrisis niet doorgaan.

Wilt u ons helpen door geld te doneren op onze bankrekening bij de RaboBank: NL97 RABO 0327 3577 89.

De bewoners van de zorginstellingen en de vrijwilligers van de OZO zijn u erg dankbaar voor uw gift, zodat we ons mooie werk kunnen blijven doen!

Gift Coöperatief Fonds van Rabobank Noord en West Twente

De Rabobank is als coöperatieve bank nauw betrokken bij lokale organisaties en draagt in deze moeilijke periode lokale verenigingen en stichtingen een warm hart toe, zeker wanneer zij in grote mate zijn geraakt door de gevolgen van de coronacrisis.

In het kader hiervan heeft de OZO een mooi bedrag van €500 mogen ontvangen.

Wij zijn enorm blij met deze gift en bedanken hiervoor het Coöperatief Fonds van Rabobank Noord en West Twente

Collectes OZO en coronavirus

Vanwege het  coronavirus kan helaas de collecte in de gemeente Twenterand, die van 20 april t/m 25 april 2020 gepland staat, niet doorgaan.

De OZO wil de collectanten die zich hadden opgegeven bedanken voor hun bereidwilligheid en hopen in 2021 weer een beroep op hen te mogen doen.

Ook de reeds geplande collecte in Ommen en Goor van 18 t/m 23 mei 2020 gaat niet door.

Het vervallen van de collectes heeft grote financiële gevolgen voor de OZO, omdat zij afhankelijk is van de inkomsten via de collectes. De OZO krijgt geen subsidies of andere vaste inkomsten.

Wij zouden het daarom erg fijn vinden, als u een vrije gift overmaakt naar onze bankrekening bij de Rabo bank: NL97RABO0327357789.  

 

 

 

 

Nieuwjaarswens 2020

Studio

De OZO wenst iedereen een fijne jaarwisseling, gelukkig nieuwjaar en vooral een muzikaal 2020 !!!

Geslaagde feestmiddag in Haarle

Op 28 september 2019 is de jaarlijkse feestmiddag van de Overijsselse Ziekenomroep gehouden in het Sportorant in Haarle.

Er waren 400 bewoners van de instellingen, waar de OZO haar uitzendingen verzorgt, aanwezig.

De optredens van het Nijverdals Mannenkoor en Herman Kampman/Jan Niewold waren erg geslaagd.

Om 5 uur ging iedereen met een goed gevoel naar huis.

 

GEZOCHT : VRIJWILLIGERS

De Overijsselse Ziekenomroep heeft u nodig!

Wij zoeken vrijwilligers voor presentatie en techniek om uitzendingen in zorginstellingen mogelijk te maken.

Ouderen genieten bijzonder van deze uitzendingen, Kom geef u op. U krijgt er veel voor terug!

Opgave: via de mail info@ozo-middenoverijssel.nl of kom langs in de studio aan de H.A.Hartholtstraat 4 in NijverdalStudio (0548-612329)

Jubilarissen Overijsselse Ziekenomroep 2019

Op 21 mei 2019 is de medewerkersvoorjaarsvergadering gehouden van de Overijsselse Ziekenomroep.

Die vergadering staat ook altijd in het teken van de jubilarissen. De medewerkers die al 10 jaar of langer (per 5 jaar) bij de OZO hun vrijwilligerswerk verrichten.

Het gaat op 21 mei 2019 om de volgende medewerkers:

10 jaar: Anco Poelstra
15 jaar: Bert Evers, Frans Hoogeveen en Gerrie Slotman
20 jaar: Bert de Jong
25 jaar: Greet Nekkers
35 jaar: Koos van Egmond, Jan Schreurs en Henny Phielix
50 jaar: Henriette Engbers

De medewerkers zijn bedankt voor hun vrijwilligerswerk met een bos bloemen, een speld of microfoontje.

Het bestuur hoopt dat ze nog lang een beroep mag doen op hun inzet voor de OZO.

De OZO doet mee aan de jaarlijkse RABO clubkasactie.


De OZO heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de jaarlijkse Rabobank Clubkasactie.

Uw stem heeft opgebracht € 170,95. De OZO is hier erg blij mee en bedankt u voor uw stem.

Dit bedrag zal worden besteed aan de uitzendingen voor onze doelgroep in de zorginstellingen.

 

Jaarlijkse quiz Erkend Talent

   

Op woensdag 24 april 2019 werd weer de jaarlijkse kennisquiz georganiseerd door de OZO. Het betreft een quiz, waarbij teams van de gemeenten, waar de OZO uitzendingen verzorgt, het tegen elkaar opnemen.

De titelverdediger was het team van de gemeente Almelo. Dit team heeft dit jaar niet meegedaan.

De winnaar dit jaar was het team van de gemeente Wierden.

De quiz werd dit jaar gehouden in het gemeentehuis van de gemeente Hof van Twente in Goor.

De organisator OZO

Gift voor OZO

De OZO heeft een gift ontvangen van de Landelijke Vereniging van Crematoria van € 5.000,– te gebruiken voor het vernieuwen van het dak van de studio aan de HA Hartholtstraat 4 te Nijverdal.

We zijn hier erg blij mee en bedanken de Landelijke Vereniging van Crematoria van harte.